Zdravotní pojištění cizinců.

Zde najdete komplexní informace o zdravotním pojištění pro cizince v České republice Snažili jsme se, aby web byl co nejpohodlnější a nejužitečnější, aby všechny potřebné informace byly na dosah ruky.

Proč je výhodné uzavřít pojištění u nás?

 • sledujeme změny na pojistném trhu
 • naučíme vás, jak správně využívat služeb zdravotnických zařízení v České republice,
 • vracet peníze uhrazené za léky
 • pomůžeme vám se všemi vašimi dotazy

Kromě toho poskytujeme konzultace ohledně prodloužení dlouhodobého víza, a pro naše klienty to děláme zcela zdarma.

Zastupujeme Pojišťovnu VZP, a.s.

Zákon o pobytu cizinců od 02.08.2021 stanoví pro cizince, který vstupuje na území a bude na něm pobývat déle než 90 dnů, povinnost uzavřít do 90 dnů od vstupu na území ČR cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče. Povinnost neplatí pro cizince, kteří jsou účastníky veřejného zdravotního pojištění, případně je jim zdravotní péče hrazena na základě mezinárodní smlouvy nebo jsou držiteli platných průkazů zdravotního pojištění EHIC a GHIC. Dále tato povinnost neplatí pro občany Evropské unie, na jejich blízké rodinné příslušníky.

Cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče, jak je požaduje zákon o pobytu cizinců, bude po dobu pěti let od účinnosti novely zákona o pobytu cizinců (tedy od 02.08.2021 do 02.08.2026) moci být sjednáno výhradně s Pojišťovnou VZP, a.s.

Základní zdravotní pojištění cizinců.

 • Ucelené pojištění pro cizince za účelem ochrany jejich zdraví zajištěním kvalitního lékařského a asistenčního servisu
 • Pojištění plně odpovídá platné legislativě pro pobyt cizinců v ČR a je akceptováno Odborem azylové a migrační politiky MV

Co pojištění obsahuje?

 • Úhrada nákladů na nutné a neodkladné ošetření a hospitalizace ve všech zdravotnických zařízeních v ČR v nezbytném rozsahu
 • Nepřetržité asistenční služby
 • Lze sjednat od 1 dne do 36 měsíců
 • Je určeno pro všechny věkové kategorie
 • Výše limitu od 1,8 mil. Kč do 3 mil. Kč na 1 pojistnou událost
 • Vztahuje se na Českou republiku a státy schengenského prostoru

Na co se pojištění vztahuje?

 • Součástí je úhrada za nezbytná vyšetření potřebná ke stanovení diagnózy a léčebného postupu, nezbytné ošetření a hospitalizaci, včetně akutního ošetření zubů, ambulantně předepsaných léků a případnou repatriaci do země původu
 • Možnost připojištění sportovních soutěží, nebezpečných či extrémních sportů
 • Jak sjednat zdravotní pojištění cizinců?

Jak sjednat zdravotní pojištění cizinců?

Zdravotní pojištění cizinců si můžete sjednat v naši kanceláři na adrese:

Pitterova 2855/7, Praha 3 – Žižkov,

nebo zaslat objednávku na e-mail: info@incentr.cz.

Nepřetržité asistenční služby.

NOVÁ INTERNÍ asistenční služba

Tel.: + 420 296 841 333

E-mail: pvzp-asistence@eurocross.cz

Komplexní zdravotní pojištění cizinců Plus

Ucelené zdravotní pojištění pro cizince za účelem ochrany jejich zdraví zajištěním kvalitního lékařského a asistenčního servisu. Pojištění plně odpovídá platné legislativě pro pobyt cizinců v ČR a je akceptováno Odborem azylové a migrační politiky MV.

Co pojištění obsahuje?

 • Unikátní zdravotní pojištění pro cizince, které je obdobou veřejného zdravotního pojištění
 • Úhrada za preventivní a dispenzární zdravotní péči včetně péče související s těhotenstvím a porodem, za akutní stomatologii, za lékařem předepsané ambulantní léky a prostředky zdravotnické techniky
 • Není nutné absolvovat vstupní lékařskou prohlídku vyjma připojištění typu „Novorozenec“
 • Možnost připojištění typu „Novorozenec“, které zahrnuje úhradu nákladů v případě poporodní péče o novorozence pojištěné matky
 • Nepřetržité asistenční služby
 • Pojištění lze sjednat na dobu od 4 do 60 měsíců
 • Výše limitu je 2 mil. Kč na 1 pojistnou událost

Na co se pojištění vztahuje?

 • Úhrada nákladů za zdravotní služby poskytnuté zdravotnickým zařízením v souvislosti s onemocněním nebo úrazem. Rozsah pojištění včetně výluk je uveden v pojistných podmínkách tohoto pojištění
 • Úhrada za preventivní a dispenzární zdravotní péči včetně péče související s těhotenstvím a porodem, na akutní stomatologii, na lékařem předepsané ambulantní léky a prostředky zdravotnické techniky
 • Možnost připojištění typu „Novorozenec“, které zahrnuje úhradu nákladů v případě poporodní péče o novorozence pojištěné matky
 • Možnost připojištění profesionálních sportů
 • Možnost připojištění pojištění léčebných výloh pro území tzv. schengenského prostor

Nad rámec pojištění můžete čerpat tyto nadstandardní služby:

 1. preventivní prohlídka ke zjištění aktuálního zdravotního stavu
 2. prohlídky a vyšetření ke zjištění konkrétního onemocnění (např. laboratorní vyšetření krve, prostaty; vyšetření na zhoubný melanom kůže)
 3. dentální hygiena

Jak sjednat zdravotní pojištění cizinců?

Zdravotní pojištění cizinců si můžete sjednat v naši kanceláři na adrese:

Pitterova 2855/7, Praha 3 – Žižkov,

nebo zaslat objednávku na e-mail: info@incentr.cz.

Jste student?

Studenti od 15 do 30 let (po předložení dokladu o studiu) mohou požádat o slevu.

Komplexní zdravotní pojištění cizinců Exclusive

Prémiový produkt PVZP určený pro cizince, kteří dlouhodobě pobývají na území ČR a očekávají nejvyšší standardy lékařského a asistenčního servisu. Jedná se o první komerční zdravotní pojištění pro cizince, které je rozsahem zcela shodné s veřejným zdravotním pojištěním České republiky. Oproti veřejnému zdravotnímu pojištění je navíc produkt rozšířen i o další užitečné služby. EXCLUSIVE je určen pro všechny cizince bez rozdílu věku, kteří chtějí mít na území České republiky zajištěnou opravdu kvalitní zdravotní péči.

 

Na co se pojištění vztahuje?

 • Rozsah shodný s veřejným zdravotním pojištěním ČR, a to zcela bez výluk
 • Možnost připojištění profesionálních sportů
 • Možnost připojištění pojištění léčebných výloh pro území tzv. schengenského prostoru

Jak sjednat zdravotní pojištění cizinců?

Zdravotní pojištění cizinců si můžete sjednat v naši kanceláři na adrese:

Pitterova 2855/7, Praha 3 – Žižkov,

nebo zaslat objednávku na e-mail: info@incentr.cz.

Výhody

 • První komerční zdravotní pojištění pro cizince, které je svým rozsahem zcela shodné s veřejným zdravotním pojištěním ČR
 • Produkt je navíc rozšířen i o další užitečné služby (asistenční služba, repatriace, převoz tělesných ostatků, nehradí se regulační poplatky)
 • Na rozdíl od jiných zdravotních komerčních pojištění zcela bez výluk
 • Nepřetržité asistenční služby
 • Určeno pro všechny cizince bez rozdílu věku, kteří chtějí mít na území České republiky zajištěnou opravdu kvalitní zdravotní péči
 • Výše limitu pojistného plnění je volitelná – 2,5 mil. Kč, 4,5 mil. Kč nebo 6,5 mil. Kč na 1 pojistnou událost
 • Pojištění lze sjednat na dobu od 4 do 60 měsíců
 • Pojištění plně odpovídá platné legislativě pro pobyt cizinců v ČR a je akceptováno Odborem azylové a migrační politiky

Jste student?

Studenti od 15 do 30 let (po předložení dokladu o studiu) mohou požádat o slevu.

Naši zákazníci o nás řekli

Opravdu jsme ocenili slevu pro rodinu, profesionální poradenství při výběru pojišťovny, výhodné umístění kanceláře a příjemnou komunikaci.

Zas přijdeme!

Jegor, Anastasia, Daria a Taisia

z Prahy

Soudní překlady.

V rámci námi poskytovaných služeb také zajišťujeme pro naše klienty soudní překlady dokumentů z a do ruského nebo ukrajinského jazyka.

Týká se to především dokumentů nezbytných pro prodlouženi víza, pro nostrifikace diplomu, školního vysvědčení nebo  jiného osvědčení o absolvování požadované zkoušky.

Cena: cca 250 Kč / normostránka

Pokud máte jiný požadavek, rádi ho s Vámi probereme.