Pojišťovna Slavia dnes navazuje na úspěšnou tradici jedné z nejstarších a nejvýznamnějších finančních institucí.

Slavia pojišťovna získala za uplynulý rok velice hodnotné ocenění. V soutěži Nejlepší pojišťovna 2010, vyhlašované každoročně Hospodářskými novinami, zaujala 3. příčku ve velmi cenné kategorii „Klientsky nejpřívětivější pojišťovna 2010“. V konkurenci „velkých hráčů“, nadnárodních gigantů na pojistném trhu, je to pro Slavia pojišťovnu, pojišťovnu s téměř 150letou tradicí v Českých zemích, velkým úspěchem.

V roce 2011 se Slavia pojišťovna zařadila mezi 10 největších neživotních pojišťoven v České republice.

Pojišťovna Slavia patři mezi české společnosti s velmi zajímavou minulostí. Její kořeny můžeme nalézt již v roce 1868 ještě za vlády Rakouska-Uherska. V té době to byla jedna z prvních českých pojišťovacích institucí a jmenovala se Vzájemné, kapitály a důchody pojišťující banka Slavie. Růst banky pokračuje velmi úspěšně až do roku 1945, kdy dochází ke znárodnění pojistného průmyslu a banka tak do 90. let přestává existovat.

Produkty zdravotního pojištění, které v zastoupení pojišťovny nabízíme.

Komplexní zdravotní pojištění cizinců

Pojištění zahrnuje

 • Komplexní zdravotní pojištění cizinců má rozsah rozšířené zdravotní péče nad rámec nutné a neodkladné zdravotní péče.
 • pokrývá nutnou a neodkladnou zdravotní péči v případě náhlého onemocnění nebo úrazu v Schengenském prostoru
 • zahrnuta repatriace nebo přeprava tělesných ostatků pojištěného do mateřské země
 • možnost připojištění občanské odpovědnosti
 • zdravotní péče v průběhu těhotenství a porodu
 • možnost pojistit poporodní zdravotní péči o novorozence pojištěné ženy (a po propuštění z porodnice pojistit novorozence)
 • plánovaná zdravotní péče
 • stomatologie – nutná a neodkladná péče
 • ústavní a diagnostická péče
 • poúrazová a pooperační péče po dobu nepřetržité hospitalizace
 • repatriace
 • limity odpovědnosti:
  • škoda na zdraví 1 000 000 Kč | škoda na věci 500 000 Kč | následná finanční škoda 250 000 Kč
 • pro děti do 15 let:
  • preventivní a kontrolní prohlídky a očkování v rozsahu, který je standardně poskytován na území ČR pojištěncům veřejného zdravotního pojištění v ČR

Proč uzavřít komplexní zdravotní pojištění cizinců?

 • Rozsah pojištění je obdobný rozsahu veřejného zdravotního pojištění v ČR, je však omezen sjednanými limity pojistného plnění
 • Tento druh pojištění mohou využít děti i dospělí, těhotné ženy, popř. ženy, které plánují těhotenství. Dále je určen pro profesionální sportovce a všechny dospělé osoby, které si přejí větší rozsah pojištění, než jaký poskytuje zdravotní pojištění cizinců pro případ nutné a neodkladné zdravotní péče
 • Komplexní zdravotní pojištění cizinců splňuje požadavky zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů a přesahuje povinný rámec příslušného pojištění

Proč uzavřít pojištění cizinců u Slavia pojišťovny?

 • Široký rozsah zdravotnické péče
 • Vysoké limity pojistného plnění
 • Možnost pojistit dítě ihned po propuštění z porodnice
 • Pojištěna je nejen nutná a neodkladná zdravotní péče, ale i následná a plánovaná zdravotní péče
 • Komplexní zdravotní pojištění cizinců splňuje podmínky zákona č.326/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů a je uznáváno cizineckou policií ČR

Limity

Zdravotní péče a převoz : 10 000 000 Kč (min. 400 000 €)
Stomatologická péče : 15 000 Kč

Pojištění pro případ nutné a neodkladné zdravotní péče

Pojištění zahrnuje

 • kryje náklady spojené s akutním lékařským zásahem
 • v případě sjednání smlouvy typu Schengen se pojištění vztahuje i na nutnou a neodkladnou péči v Schengenském prostoru
 • vztahuje se na léky předepsané lékařem a na akutní ošetření zubů
 • zdravotní stav pojištěného se před uzavřením smlouvy nezkoumá
 • dítě lze pojistit již od dosažených 12 měsíců věku
 • slevový program pro studenty

Proč uzavřít zdravotní pojištění cizinců?

 • Tuto povinnost všem cizincům z nečlenských států EU ukládá § 5 zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů
 • Zdravotní pojištění cizinců kryje náklady ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu
 • Je nutnou podmínkou pro udělení víza

Proč uzavřít pojištění cizinců u Slavia pojišťovny?

 • Protože jen ta nabízí pojištění pracovních a turistických cest za bezkonkurenční ceny
 • Její zdravotní pojištění cizinců je uznáváno cizineckou policií ČR a splňuje podmínky zákona č. 326/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Limity

Zdravotní péče a převoz : 1 600 000 Kč (min. 60 000 €)
Stomatologická péče : 3 000 Kč
Ambulantně předepsané léky : 3 000 Kč

G.E.Š., s.r.o.
Питтерова 2855/7, Жижков, 130 00 Прага 3
ID: 25713205
Телефон: 608 925 387.
Электронная почта: gttgsveta@gmail.com
Датабокс: ydnp7fz
Представляет: инженер СВЕТЛАНА ГОРБУШИНОВА, управляющий директор

SOUBORY KE STAŽENÍ