Axa je jednou z největších a nejznámějších pojišťovacích společností na světě. Jedná se o francouzskou mezinárodní společnost se sídlem v Paříži. Axa působí v oblasti pojišťovnictví a finančních služeb a nabízí širokou škálu produktů a služeb pro jednotlivce, firmy a instituce.

Nemocenské pojištění: Společnost Axa poskytuje nemocenské pojištění, které pomáhá lidem pokrýt náklady spojené se zdravotní péčí, hospitalizací a léčbou.

Axa je globální společností s pobočkami a divizemi po celém světě. 

Produkty zdravotního pojištění, které v zastoupení pojišťovny nabízíme.

Zdravotní pojištění cizinců

Ať už budete v České republice delší dobu pracovat nebo studovat, máme pro vás dva typy zdravotního pojištění cizinců, se kterými o vás bude dobře postaráno po zdravotní stránce. Obě varianty uznává Cizinecká policie ČR jako pojištění splňující podmínky pro udělení víza.

AXA Assistance CZ

Asistenční služba s celosvětovým pokrytím

Využíváme synergie CEE a příslušnosti k celosvětové skupině AXA

 • 24/7 asistence v češtině, angličtině, ruštině a dalších jazycích
 • Vlastní smluvní tlumočníci do vietnamštiny, čínštiny, arabštiny a dalších jazyků

Vzájemně propojená Call centra

 • Praha
 • Ostrava
 • Varšava

Denně vyzvedneme přes 2600 hovorů a vyřešíme přes 1000 případů.

Obchodní partneři

 • Kromě vlastních produktů pojištění obsluhujeme i klienty
 • NN životní pojišťovna, Wüstenrot poisťovňa, ČSOB pojišťovna, Komerční banka, …

Proč AXA Assistance?

 • Zázemí největší pojišťovací skupiny světa
 • Zázemí největší asistenční služby ve střední Evropě
 • Největší jazyková dostupnost asistenční služby (CZ, SK, AJ, RU, IT, NJ, …)
 • Přes 50 let zkušeností s pojištěním a asistencí zdraví
 • Kompletní online sjednání

Komplexní zdravotní pojištění

 • Komplexní zdravotní pojištění neslouží jako podklad k žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů a není sjednáváno ve smyslu ustanovení § 180j zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců ve znění účinném od 2.8.2021.
 • Pojištění lze sjednat pouze na pojistnou dobu ode dne účinnosti pojištění do 90. dne pobytu na území České republiky.
 • Jedná se o rozšířenou variantu pojištění, kdy klientovi bude uhrazena nejenom nutná a neodkladná peče, a také budou proplaceny všechny následné kontroly spojené s onemocněním nebo úrazem.
PŘEHLED POJISTNÉHO PLNĚNÍ  
Pojištění nutné a neodkladné péče Limit pojistného plnění
celkový limit 1 600 000 Kč (nejméně však 60 000 EUR)
repatriace a transporty skutečné náklady do celkového limitu
stomatologické ošetření 5 000 Kč
ambulantně předepsané léky 5 000 Kč

G.E.Š., s.r.o.
Pitterova 2855/7, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 25713205
Telefon: 608 925 387
Email: gttgsveta@gmail.com
Datová schránka: ydnp7fz
Zastoupená: ing. SVĚTLANA GORBUŠINOVÁ, jednatelka

Cena a pojištěni on-line.

Nutná a neodkladná péče

Zdravotní pojištění pro cizince, kteří:

 • zamýšlejí pobývat na území České republiky maximálně po dobu 90 dnů,
 • zamýšlejí pobývat na území České republiky déle než 90 dní,
 • žádají o krátkodobé vízum,
 • žádají o dlouhodobé vízum.
 1. Toto  zdravotní pojištění cizinců je dostačující, pokud je žádost o vízum podána na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí (velvyslanectví, konzulát).
 2. Pojištění splňuje podmínky zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s platnou legislativou je uznáváno orgány Ministerstva vnitra ČR.

Pojištění pokrývá:

 • nutné a neodkladné vyšetření potřebné ke stanovení diagnózy a léčebného postupu,
 • hospitalizaci v nemocnici,
 • ambulantně předepsané léky,
 • ošetření zubním lékařem při akutních bolestivých stavech zubů,
 • přepravu do zdravotnického zařízení,
 • repatriaci pojištěného včetně přepravy tělesných ostatků do mateřské země pojištěného
 • komplikace do 18. týdne (včetně) těhotenství.

Kód pojišťovny je 888.

V režimu nutné a neodkladné péče se pojištění vztahuje i na pobyty na území Schengenského prostoru.

PŘEHLED POJISTNÉHO PLNĚNÍ  
Pojištění nutné a neodkladné péče Limit pojistného plnění
celkový limit 1 600 000 Kč (nejméně však 60 000 EUR)
repatriace a transporty skutečné náklady do celkového limitu
stomatologické ošetření 5 000 Kč

O jaké pojištění se jedná?

Zdravotní pojištění pro cizince nabízíme ve variantách

 • Nutná a neodkladná péče do 90 dnů
 • Komplexní pojištění do 90 dnů

Oba typy zdravotního pojištění kryjí následující typy cest

 • turistické,
 • studijní,
 • pracovní.

Oba typy zdravotního pojištění platí na území Schengenského prostoru

 • krytí léčebných výloh je vždy v režimu nutné a neodkladné péče,
 • ve variantě Komplexního pojištění cizinců maximálně po dobu 30 dní.

Pro koho je pojištění určeno?

Pojištění je určeno pro cizince žádající o pobyt na území ČR, kteří nejsou státními občany ČR a účastníky veřejného zdravotního pojištění.

Toto pojištění lze předložit na konzulátu ČR v zahraničí při obdržení krátkodobého víza, víza za účelem převzetí povolení k pobytu a také dlouhodobého víza pro prvních 90 dnů pobytu.

Asistenční služba

Telefon: +420 272 099 911

Email: info@axa-assistance.cz

(První pomoc pro naše klienty. Jsme pro vás k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.)