SV pojišťovna, a. s. byla založena v roce 1994 pod názvem VICTORIA pojišťovna, a. s. a následně v roce 2012 přejmenována na ERGO pojišťovna, a.s.

Jako držitel univerzální pojišťovací licence nabízí SV pojišťovna svým klientům široké portfolio pojistných produktů. Jsme specialistou na cestovní pojištění, zdravotní pojištění cizinců, pojištění odpovědnosti pilota a pojištění prodloužené záruky. Dále se zaměřujeme zejména na pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, životní pojištění a úrazové pojištění.

Od 4. listopadu 2021 je vlastníkem ERGO pojišťovny S. V. Holding AG . S.V. Holding AG je také 100% vlastníkem společností Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung AG a Sparkassen-Versicherung Sachsen Allgemeine Versicherung AG. Akcionáři a zakladateli S.V. Holding AG jsou prostřednictvím holdingových společností saské spořitelny a jihoněmecké pojišťovny Bayern-Versicherung AG se sídlem v Mnichově a SV Sparkassen Versicherung se sídlem ve Stuttgartu.

Produkty zdravotního pojištění, které v zastoupení pojišťovny nabízíme.

Zdravotní pojištění cizinců

Zdravotní pojištění cizinců v ČR

Produkt Welcome je komerční zdravotní pojištění určeno pro cizí státní příslušníky, kteří se
trvale zdržují na území České republiky a nemohou být zahrnuti do veřejného zdravotního
pojištění (nesplňují zákonné podmínky pro účast ve veřejném zdravotním pojištění), musí
mít uzavřeno komerční zdravotní pojištění pro cizince.
Ať už je důvodem pobytu studium, pracovní činnost nebo založení rodiny, pro získání či
prodloužení víza je nutné mít sjednané zdravotní pojištění cizinců v definovaném rozsahu.

Zdravotní pojištění cizinců WELCOME

Pojištění platí na území ČR a při jejich výjezdech do států Schengenského prostoru (VPP
část III. Výklad pojmů):

 • Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Island, Itálie, Litva,
  Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Norsko,
  Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko

Pojištění se nevztahuje na:

 • stát, v němž je pojištěný státním příslušníkem
 • stát, v němž má pojištěný veřejné zdravotní pojištění nebo nárok na
 • bezplatnou zdravotní péči

Předmět pojištění

 • Předmětem pojištění jsou prokazatelné léčebné náklady související s pobytem v České
  republice nebo s cestou do Schengenského prostoru, které vznikly v rámci lékařského
  ošetření
 • Náklady spojené s převozem pojištěného nebo jeho ostatků do státu, jehož cestovní
  doklad pojištěný vlastní popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt
  Zdravotní pojištění cizinců WELCOME

Tarify

 • Produkt Welcome je v souladu se zákonem č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců a jeho aktuálním
  znění – je tedy uznávaný odborem azylové a migrační politiky (dříve cizineckou policií).

Aktuálně nabízené tarify:

 • Tarify neodkladné a nutné zdravotní péče: Welcome Standard a Welcome Plus
 • Tarify komplexní zdravotní péče: Welcome Komplex, Welcome Baby, Welcome Prenatal, Welcome Dítě+

Limit pojistného plnění až 400 000 EUR na 1 událost

Popis produktu

Popis produktu

 • Zdravotní pojištění pro cizince je určeno pro cizí státní příslušníky, kteří se trvale zdržují na území České republiky a nemohou být zahrnuti do veřejného zdravotního pojištění (nesplňují zákonné podmínky pro účast ve veřejném zdravotním pojištění).
 • Ať už je důvodem pobytu studium, pracovní činnost nebo založení rodiny, pro získání či prodloužení víza je nutné mít sjednané zdravotní pojištění cizinců v definovaném rozsahu.

Výhody produktu

 • limit pojistného plnění až 400 000 EUR na 1 událost
 • nonstop asistenční služba
 • rostoucí síť spolupracujících zdravotnických zařízení
 • platnost pojištění v celém Schengenu bez příplatku
 • rychlé online sjednání z pohodlí domova

Standard

 • základní zdravotní pojištění cizinců v rozsahu „nutné a neodkladné zdravotní péče“
 • limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost 60.000 Euro
 • pojištění v tomto rozsahu si může uzavřít cizinec, který žádá o vízum na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí nebo sjednává pojištění na území ČR, ne však za účelem prodloužení pobytu

Plus

 • rozšířené zdravotní pojištění cizinců v rozsahu „nutné a neodkladné zdravotní péče“
 • limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost 80.000 Euro
 • pojištění v tomto rozsahu si může uzavřít cizinec, který žádá o vízum na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí nebo sjednává pojištění na území ČR, ne však za účelem prodloužení pobytu

SOUBORY KE STAŽENÍ

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů – zdravotní stav Stáhnout
 • Všeobecné pojistné podmínky pro zdravotní pojištění cizincůs platností od 1.9.2023 Stáhnout
 • Vzor pojistné smlouvys platností od 1.9.2023 Stáhnout
 • Seznam Spolupracujících zdravotnických zařízení ČJs platností od 1.10.2022 Stáhnout
 • Informace pro klienty využívající produkt Welcomes platností od 2.8.2021 Stáhnout
 • Veřejný přislib k očkování pojištěnců zdravotního pojištění cizinců Welcome proti COVID-19s platností od 1.10.2022 Stáhnout
 • Veřejný přislib k očkování pojištěnců zdravotního pojištění cizinců Welcome proti COVID-19s platností od 1.1.2022 Stáhnout
 • Veřejný přislib k očkování pojištěnců zdravotního pojištění cizinců Welcome proti COVID-19s platností od 20.5.2021 Stáhnout
 • Všeobecné pojistné podmínky pro zdravotní pojištění cizincůs platností od 1.10.2022 Stáhnout
 • Informační dokument o pojistném produktu zdravotní pojištění cizinců s platností od 1.10.2022 Stáhnout
 • Cizinecká policie – informace o platnosti inkasních bloků Stáhnout

G.E.Š., s.r.o.
Питтерова 2855/7, Жижков, 130 00 Прага 3
ID: 25713205
Телефон: 608 925 387.
Электронная почта: gttgsveta@gmail.com
Датабокс: ydnp7fz
Представляет: инженер СВЕТЛАНА ГОРБУШИНОВА, управляющий директор