PVZP je největším retailovým prodejcem cestovního pojištění a jedničkou na trhu v oblasti zdravotního pojištění cizinců.

Poskytuje pojištění zdravotních rizik (úraz, pojištění nemocenských dávek, pojištění v případě závažných onemocnění a další).

Má bohaté zkušenosti v oblasti pojištění majetku a odpovědnosti občanů i podnikatelů včetně profesní odpovědnosti lékařů, farmaceutů a zdravotnických zařízení. Jediným akcionářem PVZP je Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (VZP ČR).

Produkty zdravotního pojištění, které v zastoupení pojišťovny nabízíme.

Základní zdravotní pojištění cizinců

Pojištění cizinců v ČR

 • Ucelené pojištění pro cizince za účelem ochrany jejich zdraví zajištěním kvalitního lékařského a asistenčního servisu
 • Pojištění plně odpovídá platné legislativě pro pobyt cizinců v ČR a je akceptováno Odborem azylové a migrační politiky MV

Co pojištění obsahuje?

 • Úhrada nákladů na nutné a neodkladné ošetření a hospitalizace ve všech zdravotnických zařízeních v ČR v nezbytném rozsahu
 • Nepřetržité asistenční služby od renomované společnosti AXA Assistance
 • Lze sjednat od 1 dne do 36 měsíců
 • Je určeno pro všechny věkové kategorie
 • Výše limitu od 1,8 mil. Kč do 3 mil. Kč na 1 pojistnou událost
 • Vztahuje se na Českou republiku a státy schengenského prostoru

Na co se pojištění vztahuje?

 • Součástí je úhrada za nezbytná vyšetření potřebná ke stanovení diagnózy a léčebného postupu, nezbytné ošetření a hospitalizaci, včetně akutního ošetření zubů, ambulantně předepsaných léků a případnou repatriaci do země původu
 • Možnost připojištění sportovních soutěží, nebezpečných či extrémních sportů

Komplexní zdravotní pojištění cizinců Exclusive

Prémiové pojištění pro dlouhodobý pobyt cizinců v ČR

Prémiový produkt PVZP určený pro cizince, kteří dlouhodobě pobývají na území ČR a očekávají nejvyšší standardy lékařského a asistenčního servisu. Jedná se o první komerční zdravotní pojištění pro cizince, které je rozsahem zcela shodné s veřejným zdravotním pojištěním České republiky. Oproti veřejnému zdravotnímu pojištění je navíc produkt rozšířen i o další užitečné služby. EXCLUSIVE je určen pro všechny cizince bez rozdílu věku, kteří chtějí mít na území České republiky zajištěnou opravdu kvalitní zdravotní péči

Výhody

 • První komerční zdravotní pojištění pro cizince, které je svým rozsahem zcela shodné s veřejným zdravotním pojištěním ČR
 • Produkt je navíc rozšířen i o další užitečné služby (asistenční služba, repatriace, převoz tělesných ostatků, nehradí se regulační poplatky)
 • Na rozdíl od jiných zdravotních komerčních pojištění zcela bez výluk
 • Nepřetržité asistenční služby renomované společnosti AXA Assistance
 • Určeno pro všechny cizince bez rozdílu věku, kteří chtějí mít na území České republiky zajištěnou opravdu kvalitní zdravotní péči
 • Výše limitu pojistného plnění je volitelná – 1,8 mil. Kč nebo 3,0 mil. Kč na 1 pojistnou událost
 • Pojištění plně odpovídá platné legislativě pro pobyt cizinců v ČR a je akceptováno Odborem azylové a migrační politiky

Na co se pojištění vztahuje?

 • Rozsah shodný s veřejným zdravotním pojištěním ČR, a to zcela bez výluk
 • Možnost připojištění profesionálních sportů
 • Možnost připojištění pojištění léčebných výloh pro území tzv. schengenského prostoru

Komplexní zdravotní pojištění cizinců Plus

Revoluce na trhu pojištění cizinců

 • Ucelené zdravotní pojištění pro cizince za účelem ochrany jejich zdraví zajištěním kvalitního lékařského a asistenčního servisu.
 • Pojištění plně odpovídá platné legislativě pro pobyt cizinců v ČR a je akceptováno Odborem azylové a migrační politiky MV
 

Co pojištění obsahuje?

 • Unikátní zdravotní pojištění pro cizince, které je obdobou veřejného zdravotního pojištění
 • Úhrada za preventivní a dispenzární zdravotní péči včetně péče související s těhotenstvím a porodem, za akutní stomatologii, za lékařem předepsané ambulantní léky a prostředky zdravotnické techniky
 • Není nutné absolvovat vstupní lékařskou prohlídku vyjma připojištění typu „Novorozenec“
 • Možnost připojištění typu „Novorozenec“, které zahrnuje úhradu nákladů v případě poporodní péče o novorozence pojištěné matky
 • Nepřetržité asistenční služby renomované společnosti AXA Assistance
 • Pojištění lze sjednat na dobu od 4 do 60 měsíců
 • Výše limitu je volitelná – 1,8 mil. Kč nebo 3 mil. Kč na 1 pojistnou událost

Na co se pojištění vztahuje?

 • Úhrada nákladů za zdravotní služby poskytnuté zdravotnickým zařízením v souvislosti s onemocněním nebo úrazem. Rozsah pojištění včetně výluk je uveden v pojistných podmínkách tohoto pojištění
 • Úhrada za preventivní a dispenzární zdravotní péči včetně péče související s těhotenstvím a porodem, na akutní stomatologii, na lékařem předepsané ambulantní léky a prostředky zdravotnické techniky
 • Možnost připojištění typu „Novorozenec“, které zahrnuje úhradu nákladů v případě poporodní péče o novorozence pojištěné matky
 • Možnost připojištění profesionálních sportů
 • Možnost připojištění pojištění léčebných výloh pro území tzv. schengenského prostoru
 • Nad rámec pojištění můžete čerpat tyto nadstandardní služby:
  • preventivní prohlídka ke zjištění aktuálního zdravotního stavu
  • prohlídky a vyšetření ke zjištění konkrétního onemocnění (např. laboratorní vyšetření krve, prostaty; vyšetření na zhoubný melanom kůže)
  • dentální hygiena

G.E.Š., s.r.o.
Питтерова 2855/7, Жижков, 130 00 Прага 3
ID: 25713205
Телефон: 608 925 387.
Электронная почта: gttgsveta@gmail.com
Датабокс: ydnp7fz
Представляет: инженер СВЕТЛАНА ГОРБУШИНОВА, управляющий директор